Info

BEMÆRK: Du kan kun være på én enhed af gangen.

Skifter du fra computer til smartphone, så husk at log af enheden og login på din anden enhed. Har du glemt at log af kan der gå optil 15 minutter, før du igen kan komme på.

Du kan se live stream på computer, tablet eller smartphone.

 

NOTE: You can only be on one device at a time.

If you switch from computer to smartphone, remember to log off the device and login to your other device. If you have forgotten to log off, it can take up to 15 minutes before you can log on again.

You can watch the live stream on a computer, tablet or smartphone.

 

HINWEIS: Sie können sich jeweils nur auf einem Gerät befinden.

Wenn Sie vom Computer zum Smartphone wechseln, denken Sie daran, sich von dem Gerät abzumelden und sich bei Ihrem anderen Gerät anzumelden. Wenn Sie vergessen haben, sich abzumelden, kann es bis zu 15 Minuten dauern, bis Sie sich wieder anmelden können.

Sie können den Live-Stream auf einem Computer, Tablet oder Smartphone ansehen.